Jedinci v archíve sú zoradení podľa registračného čísla - postupne ako boli uchovňovaní.
Jedinci označení sivou farbou sú momentálne aktívni v chove. i = import
Po kliknutí na jedincov označených hrubou čiernou farbou si môžete prezrieť ich vizitky.

Archív chovných psov
Archív chovných sučiek
         
nákup/92
ČSFR 128/90
nákup/92
ČSFR 135/90
nákup/92
nákup/91
1/93 i
ČSFR/154/91
2/93 i
nákup/92
3
 
-
ČSFR 168/92
4/93 i
ČSFR 184/92
5/93 i
ČSFR 186/92
6/93 i
ČSFR 211/92
7/93 i
ČSFR 212/92
nákup/94
ČSFR 218/92
8/94 i
ČSFR 219/92
9/94
ČSFR 220/92
10/94 i
ČSFR 221/92
11/94 i
ČSFR 222/92
12/94 i
ČSFR 224/92
13/95
ČSFR 225/92
14/95
ČSFR 228/92
15/95 i
1/93 i
16/95
2/93
17/95
3/93
18/96
3/93 i
19/96
4/93
20/96
5/93 i
21/96
6/93 i
22/96
7/93 i
nákup/97
8/93 i
23/97
9/93 i
24/98
nákup/94
25/98 i
nákup/94
26/98 i
10/94 i
27/98
11/94
28/98
12/94
29/99
13/94 i
30/99
14/94 i
31/99 i
15/94
32/99
16/94
33/99
17/94 i
34/00
18/94 i
35/00 i
19/94 i
36/00 i
20/94 i
37/00 i
21/94 i
38/00
22/94 i
39/00 i
23/94
40/01
24/94
41/01
25/94 i
42/02 i
26/94
43/02 i
27/94
44/02 i
28/95
45/02
29/95
46/02
30/95
47/02 i
31/95 i
48/03 i
32/95
49/03
33/95
50/03
34/95
51/03 i
35/95
52/03 i
36/95
53/03
37/95 i
54/03 i
38/95 i
55/04
39/95
56/04 i
40/95
57/04
41/95 i
58/04
42/95
59/04 i
43/95
60/04
44/95
61/05
45/96
62/05
46/96
63/05
47/96
64/06 i

Ch. Räuberlein´s Winter Dream

48/96 i
65/06
49/96
66/06
50/96
67/06
51/96
68/06
ICh. Layton Hurricane
nákup/97
69/06
nákup/97
70/06
nákup/97
71/07
52/97
72/07 i
53/97
73/07 i
Ch. Brandon Gold Charming Line
54/97
74/07 i
55/97
75/07
Ch. Golden Boy Fly Mystery
56/97
76/07
ICh. Layton Jacquenito
57/97 i
77/07
ICh. Layton Keep on Moving
58/97 i
78/07
59/97 i
79/08
60/97
80/08 i
Ch. Chippysize Revolution
61/97
81/08 i
nákup/98
82/08 i
62/98
83/08
ICh. Layton Made In Genaro
63/98
84/09
64/98
85/09 i
65/98
86/09
66/98
87/09
67/98
88/09 i
68/98
89/09 i
69/98
90/09
70/99 i
91/10
ICh. Layton Pic Pic Picasso
71/99
92/10
72/99
93/10
73/99
94/10
74/99
95/10
Ch. Oh My Heart Sweet Devil
75/99
96/10
JCh. Legend Dream Sweet Devil
76/99 i
97/10
Ch. Espirit Border Princess
77/99
98/10
Ch. Danillo Snehulienka
78/99
99/10
ICh. Layton Quote Me
79/99
100/10
80/99
101/10
ICh. Layton Sole Di Genaro
81/99
102/10
82/99
103/10
83/99
104/10
84/00
105/10
85/00
106/10
86/00
107/10
87/00 i
108/11 i
88/00 i
109/11
89/00 i
110/11
90/00
111/11
ICh. Buballoo´s Dolce Diavolo
91/00 i
112/11
Ch. Velvet Dark Fly Mystery
92/00 i
113/12 i
Truly Yours Black Jack Sparrow
93/00
114/12
94/00 i
115/13
95/00
116/13
96/00
117/13 i
JCh. Räuberlein´s Secret Obsession
97/00
118/13
98/00 i
119/14
99/00
120/14
Ch. Bono z Bettynho sveta
100/00
121/14
101/00 i
122/14 i

Ch. Four Season Hunique Adonis Amaron

102/01 i
123/14
ICh. Layton Xtravagant Moser Dog
103/01
124/14
104/01
125/15
JCh. Quantum Of Solace Sweet Devil
105/01
126/15
ICh. Buballoo´s Chance At True Love
106/01
127/15
ICh. Buballoo´s I Can Be Your Hero
107/01
128/15
ICh. Buballoo´s J. R.
108/01
129/15
Ch. Cameo Xaviki
109/01
130/15
ICh. Nellines Cant Stop Love You
110/02 i
131/15
Ch. Silver Star Sweet Devil
111/02
132/16
ICh. Layton You Shut Up I Drive
112/02 i
133/16
Ch. Very Vigie Limoncello
113/02 i
134/16
ICh. Buballoo´s Key To Your Heart
114/02 i
135/17
115/02
136/17
Ch. Buballoo´s Gift For You
116/02
137/17
JCh. Bruce Boss de Laviatta
nákup/03
138/17
Ch. Charlie Border Princess
117/03
139/17
JCh. Cheyenne Border Princess
118/03
140/17
Ch. Layton Zarasai Moser Dog
119/03
141/17
Whisky Rider Fly Mystery
120/03
142/18
JCh. Foorney Xaviki
121/03 i
143/18
Ch. Layton Basic Instinct
122/03
144/18
Ch. Harlequin Show Joy Boy
123/03
145/18
ICh. Madman´s Cometh Ride Captain Ride
124/03
     
125/03 i
Zapožičaní psi:
nákup/04
126/04
127/04
128/04
129/04
130/04 i
131/04
132/04
133/04
134/05 i
135/05
136/05 i
137/05
138/05
139/05
140/05 i
141/05
142/05 i
143/05
nákup/06
144/06 i
145/06
146/06
147/06 i
148/06 i
149/06
150/06
151/06 i
152/07 i
153/07 i
154/07
155/07 i
156/07
157/07
158/07
159/07
160/07
161/08
162/08
163/08
164/08
165/08
166/08
167/08
168/08
169/08
170/08 i
171/08
172/08
173/08
174/09
175/09 i
176/09
177/09 i
178/09
179/09
180/09
181/09
182/09
183/09 i
184/09
185/09
186/09
187/10
188/10
189/10
190/10
191/10
192/10 i
193/10
194/10 i
195/10
196/10
197/10
198/10
199/11
200/11
201/11
202/11
     
203/11
     
204/12
     
205/12
     
206/12
     
207/12
     
208/12
     
209/12
     
210/12 i
     
211/13 i
Ch. Demi Moore New Emeny
     
212/13 i
JCh. Cordullka Lady Beetle
     
213/13 i
     
214/13
     
215/13 i
     
216/13
     
217/14 i
     
218/14
Kate Giacos Princess Fly Mystery
 
219/14
ICh. Layton Voulez Vous
     
220/14 i
     
221/14
Ch. Buballoo´s Heavenly Star
     
222/15
     
223/15
ICh. Layton What A Team
     
224/15
ICh. Layton Xayburry Moser Dog
     
225/15
     
226/15
Ch. Buballoo´s Jeweled Jasmine
     
227/15 i
Calypso Of Your Sweetest Dream
     
228/15
ICh. . Buballoo´s Cheeky Little Cherry
     
229/15 i
ICh. Moonlight Show Magic Touch
     
230/15
     
231/15
Ch. Nikomidiya Diamond Sun For Vixner
     
232/16
ICh. Cherie Chanel Border Princess
     
233/16
Ch. Nellines Confession Of Love
      234/16
Ch. Layton You Bet
     
235/17
Ch. Layton Yes To Tru-Luv
     
236/17
Ch. Buballoo´s Kissing Me Softly
     
237/17
Ch. Buballoo´s Keep Calm She´s Mine
     
238/17
Simply The Best Sweet Devil
   
239/17
Ch. Chantal Border Princess
     
240/17
     
241/17
Destiny Moser Dog
     
242/18
Avenis de Laviatta
     
243/18
Ch. Layton Coucher Avec Moi
     
244/18
Celine Northern Village