PODMIENKY SÚŤAŽE:

- majiteľ prihláseného jedinca musí byť členom AKK

- rátajú sa hodnotenia z tried mladých, strednej, otvorenej a šampiónov

- hodnotenia boli získané na výstave akéhokoľvek typu v SR alebo zahraničí v zmysle výstavného poriadku FCI a SKJ

-  prihlásený jedinec musí mať pridelené SPKP číslo (rátajú sa len ocenenia s uvedeným SPKP číslom na posudku)

- majiteľ zasiela minimálne 5 a maximálne 10 výstavných hodnotení

 - minimálne jedna výstava musí byť z klubovej alebo špeciálnej výstavy AKK,
alebo inej výstavy usporiadanej pod záštitou AKK

- každé hodnotenie musí byť od iného rozhodcu

- výstavné hodnotenia sa dokladujú fotokópiou posudku

- pri rovnosti bodov vyhráva starší nad mladším, chovný pred nechovným

- majitelia víťazných jedincov získajú vecnú cenu

- udeľujú sa 3 miesta v kategórii pes aj v kategórii suka

 

BODOVACÍ SYSTÉM

Klasifikácia a tituly:
 
výborná 1
4
výborná 2
3
výborná 3
2
výborná 4
1
Víťaz triedy
2
Víťaz mladých
2
Oblastný víťaz
4
CAJC
4
CAC
4
res. CAC
3
Víťaz Slovenska/Národný víťaz /Zwyciezca
8
Víťaz Slovenska mladých/Národný víťaz mladých / Zwyciezca
6
Klubový víťaz /Víťaz ŠV/WCS winner
12
Klubový víťaz mladých /Víťaz ŠV mladých/ WCS junior winner
10
Najkrajší mladý pes/sučka v plemene
2
BOB junior
4
Najlepší pes v plemene/Najlepšia sučka v plemene
4
CACIB
12
res. CACIB
8
Stredovýchodoeurópsky víťaz/Stredovýchodoeurópsky víťaz mladých
12
Európsky víťaz/Európsky víťaz mladých
16
Svetový víťaz/Svetový víťaz mladých
20
 
Víťaz farebnej variety - BOV
4
BOS
4
Víťaz plemena BOB
8
 
BOG/BIG junior:
1. miesto
5
2. miesto
4
3. miesto
3
4. miesto
2
5. miesto
1
Víťaz skupiny FCI - BOG/BIG:
1. miesto
10
2. miesto
8
3. miesto
6
4. miesto
4
5. miesto
2
Najkrajší mladý jedinec výstavy/Najkrajší mladý pes/sučka (BIS junior)
1. miesto
14
2. miesto
10
3. miesto
6
4. miesto
4
5. miesto
2
Najlepší jedinec dňa (BOD)
1. miesto

16

2. miesto
14
3. miesto
12
4. miesto
10
5. miesto
8
 
Víťaz výstavy (BIS)
1. miesto
20
2. miesto
15
3. miesto
10
4. miesto
5

Každé z ocenení sa násobí koeficientom podľa krajiny, z ktorej je posudok:

 

x 2

Svetová výstava, Európska výstava z akejkoľvek krajiny

x 1,3

Slovensko, Česká republika

x 1

Poľsko, Rakúsko, Nemecko, Maďarsko, Chorvátsko, Slovinsko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Taliansko, Španielsko, Francúzsko, Švajčiarsko, Dánsko, San Marino, Dánsko, Švédsko, Fínsko, Nórsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko

x 0,7

Bosna a Hercegovina, Srbsko, Čierna Hora, Kosovo, Macedónsko, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko, Ukrajina, Bielorusko

x 0,5

iné krajiny

 

Vyhodnotenie sútaže:
Po skončení výstavnej sezóny majitelia AMI, ktorí sa chcú zúčastniť súťaže, pošlú na adresu poradkyne chovu (emailom) fotokópie posudkových listov a
vyplnenú tabuľku v termíne do 31. 1. príslušného roku.

-> TABUĽKA <-