- PLEMENO/BREED -
- KLUB/CLUB -
- CHOV/BREEDING -
Chovateľský poriadok /
Breeding regulations
- VÝSTAVY/SHOWS -
- RôZNE/ANOTHER -