V tejto sekcii si môžete stiahnuť a následne vytlačiť tieto tlačivá:

 

* ČLENSKÁ PRIHLÁŠKA
(Posielajte na adresu matrikára klubu!)

 

* HLÁSENIE VRHU

 

* PRIHLÁŠKA NA ZÁPIS ŠTENIAT
(Zasielate poradcovi chovu dvojmo!)

 

* ŽIADOSŤ O CHRÁNENÝ NÁZOV REGISTROVANÉHO CHOVU (chovateľská stanica)

 

* POTVRDENIE O TOTOŽNOSTI PSA
(Toto potvrdenie sa vyžaduje v prípade, že máte importovaného psíka a chcete ho zapísať do Slovenskej plemennej knihy psov /SPKP/.)

 

* ŽIADOSŤ O EXPORTNÝ PP
(V prípade, že budete žiadat o vystavenie exportného preukazu o pôvode, je potrebné k domácemu tlacivu preukazu o pôvode priložit riadnu písomnú žiadosť. Preukaz o pôvode (domáci) musí byť podpísaný chovateľom! V prípade žiadosti o exportný preukaz o pôvode pre viacerých jedincov treba vypísať pre každého samostatnú žiadosť! Žiadosti zaslané mailom nie sú dostačujúce, je potrebný vlastnoručný podpis žiadateľa!)

 

* ŽIADOSŤ O MEDZINÁRODNÝ ŠAMPIONÁT