- PLEMENO/BREED -
- KLUB/CLUB -
- CHOV/BREEDING -
- VÝSTAVY/SHOWS -
Kluboví a špeciálni víťazi/
Club & specialty winners
- RôZNE/ANOTHER -