KLUBOVÚ VÝSTAVU AKK - CAC/CAJC - 19. 8. 2021

LAYTON GIN TONIC PARA DOS - BOB
NELLINES GIVE ALL OR NOTHING - BOSŠTENIATKA!/PUPPIES!

(aktualizácia: 27. 2. 2020)

Posledná aktualizácia:

31. 8. 2021


 

ÚPRAVA CHOVNÝCH PODMIENOK od 1. 6. 2021:
- v prípade uchovňovania nových jedincov postačujú 2 výstavy – 1 x povinná klubová/špeciálna a 1 x akákoľvek iná pod záštitou SKJ s hodnotením výborný od veku 9 mesiacov, očný atest musí byť doložený, pes musí byť zmeraný a mať spočítané zuby

CACIB Debrecen, HU - 1. 8. 2021

Nellines DREAM ON
V1, CAC, CACIB, BOB, BIG

chovateľ + majiteľ:
Jana Vallová, SK

 

2x CACIB + CAC Debrecen, HU - 30-31.7.2021

Nellines GIVE ALL OR NOTING
V1, CAJC, BOB junior, BIG junior
V1, CAJC, BOB junior, BOB, BIG junior, BIG
V1, CAJC, BOB junior, BOB, BIG junior, res. BIG

chovateľ + majiteľ:
Jana Vallová, SK

CACIB Sárvar, 17. 7. 2021

Layton YOU SHUT UP I DRIVE
V1, CAC, CACIB, BOB, BIG

chovateľ: L. Voláriková
majiteľ: RNDr. M.Blažková + D. Stránska

OV Veľké Úľany, 10. 7. 2021

Layton GOOD GIRL GONE BAD
V1, VTM, BIS JUNIOR, BEST IN SHOW

chovateľ: L. Voláriková
majiteľ: RNDr. M.Blažková + D. Stránska

 

CACIB Nitra, 8. 7. 2021

Layton BASIC INSTINCT

V1, CAC, CACIB, BOB, res. BIG

chovateľ: L. Voláriková
majiteľ: RNDr. M.Blažková + D. Stránska

Špeciálna výstava II. - 29. 5. 2021

Layton YOU SHUT UP I DRIVE - BOB
INDEPENDENT FOR ME Vixner - BOS

Špeciálna výstava I. - 29. 5. 2021

Layton YOU SHUT UP I DRIVE - BOB
FEMME FATALE Fly Mystery - BOS

Slovenská kynologická jednota upozorňuje členov SKJ
na  povinnosti vyplývajúce pre  majiteľov a chovateľov psov z vyhlášky 283/2020  MPaRV zo 6. októbra 2020 o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá

Usmernenie SKJ k vyhláške MPaRV SR č. 283/2020 Z.z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá


Počet návštev:
© Americký kokeršpaniel klub Slovensko, 2005-2021


Zákaz šírenia obsahu tejto stránky akoukoľvek formou bez predchádzajúceho súhlasu klubu!!!
Za bezplatné poskytnutie webpriestoru ďakujeme firme
ALCONET s. r. o.
webmaster