Klubová výstava AKK - 8. 8. 2020

Layton YOU SHUT UP I DRIVE - BOB
ANTEIA NERA Teleion - BOS


ŠTENIATKA!/PUPPIES!

(aktualizácia: 27. 2. 2020)

Posledná aktualizácia:

2. 9. 2020


Výsledky výstav
Šampióni
Chovné sučky

 

Výboru klubu bola dňa 31.3.2020 doručená výzva Prezídia SKJ k zváženiu odchovu šteniat s prosbou o uverejnenie:

Vážení chovatelia!
Náš život sa v ostatných týždňoch neočakávane zmenil a stretávame sa s problémom, s ktorým sa ani najstarší naši obyvatelia ešte nestretli. Vláda prijíma každý deň opatrenia, ktoré menia náš zabehnutý rytmus života. Mimoriadne opatrenia výrazne obmedzujú naše cestovanie, pohyb, styk s ostatnými ľuďmi.
V tomto vážnom čase však nestačia iba opatrenia vlády. Pandémia COVID – 19 vyžaduje zodpovedný prístup nás všetkých a našim správaním by sme nemali ohrozovať seba, našich blízkych ale ani ostatných spoluobčanov.
Súčasná situácia súvisiaca s pandémiou koronavírusu COVID – 19 však výrazne ovplyvňuje nielen náš každodenný život ale aj naše aktivity týkajúce sa nášho koníčka - kynológie. Nariadenia vlády sa dotkli aj našich akcií. Rušia sa všetky kynologické akcie či už na medzinárodnej, národnej ale i klubovej úrovni.
Prezídium Slovenskej kynologickej jednoty sa zaoberalo touto zložitou situáciou a vyzýva všetkých majiteľov psov, chovateľov aby pri všetkých týchto zmenách nášho života nezabúdali na svojich zverencov. Mali by sme pri všetkých našich plánoch brať do úvahy aj problémy, ktoré môže táto situácia spôsobiť nám, našim štvornohým priateľom, ale aj našim ďalším chovateľským zámerom.
Vyzývame všetkých chovateľov, aby pri plánovaní odchovov brali do úvahy vážnosť súčasnej situácie. Súčasné obmedzenia dopravy a pohybu výrazne obmedzujú možnosti predaja a distribúcie šteniat ale i dospelých psov. Nevieme dokedy tieto opatrenia súvisiace so zabránením šírenia COVID – 19 budú trvať. Nevieme ešte, aké veľké budú ekonomické dopady súčasnej situácie. Berte prosím ohľad na túto situáciu pri plánovaní Vašich chovateľských zámerov. Vyvarujte sa problémov súvisiacich s umiestňovaním šteniat u nových majiteľov a problémov s neumiestnenými šteňatami.
Prezídium SKJ praje všetkým našim členom veľa zdravia a veľa optimizmu v tejto neľahkej situácii. Želáme Vám, aby ste všetky ťažkosti prekonali v plnom zdraví a pohode spolu s Vašimi štvornohými priateľmi.
Prezídium SKJ.

Výbor klubu AKK sa prikláňa k výzve Prezídia SKJ.

Nakoľko však nevieme, ako dlho bude mimoriadna situácia trvať, výbor rozhodol ohľadne chovu nasledovne:

POČAS TRVANIA MIMORIADNEJ SITUÁCIE:
- pokiaľ uchovnený jedinec nemá aktuálne platný očný atest, môže nakryť/byť nakrytá aj bez atestu (na vlastnú zodpovednosť), majiteľ je povinný dodať chýbajúci atest do 1 mesiaca po ukončení mimoriadnej situácie
- v prípade uchovňovania nových jedincov postačujú 2 akékoľvek výstavy s hodnotením výborný od veku 9 mesiacov, očný atest musí byť doložený, meranie a počítanie zubov sa vykoná dotatočne po ukončení mimoriadnej situácie na základe dohovoru s poradkyňou chovu.

CACIB Nitra, 17. 7. + 18. 7. 2020

Layton YOU SHUT UP I DRIVE
V1, CAC, CACIB, BOB, res. BIG
V1, CAC, CACIB, BOB, 3. BIG

chovateľ: L. Voláriková
majiteľ: RNDr. M.Blažková + D. Stránska

 

Výbor schválil nové podmienky súťaže PES A SUČKA ROKA,

ktoré platia od 1. 1. 2020

viac info TU


CACIB Nitra, 26. 1. 2020

Layton YOU SHUT UP I DRIVE
V1, CAC, CACIB, BOB, res. BIG

chovateľ: L. Voláriková
majiteľ: RNDr. M.Blažková + D. Stránska

 

 

CACIB Nitra, 25. 1. 2020

CHOOSE YOUR VOICE Vixner
V1, CAC, CACIB, BOB, res. BIG

chovateľ: M. Trnková
majiteľ: M. Trnková

 

CACIB Nitra, 24. 1. 2020

Layton BASIC INSTINCT
V1, CAC, CACIB, BOB, BIG

chovateľ: L. Voláriková
majiteľ: RNDr. M.Blažková + D. Stránska

 

 

CACIB Sofia, BG - 13. 12. 2019

Transylvanian Black Diamond ATHENA
VN1, res. BIS PUPPY

chovateľ: T. Kozma
majiteľ: Dr. A. Hegedušová

 

CACIB Wels, AT - 7. 12. 2019

Ch. Four Seasons HUNIQUE ADONIS AMARON
V1, CAC, CACIB, BOB, 5. BIG

chovateľ: O. Víg
majiteľ: Dr. A. Hegedušová

 

CACIB Nitra - 8. 12. 2019
CACIB Praha, CZ - 1. 12. 2019

Nellines FLAME OF LOVE
2 x V1, CAJC, BOB junior, 3. BIG JUNIOR

chovateľ: J. Vallová
majiteľ: J. Vallová

 

CACIB Belgrade, SRB - 17. 11. 2019

ICh. PBJ´s FIRE CRACKER HOT
V1, VT, res. BIS VETERAN

chovateľ: B.Pruit
majiteľ: Z. Kanellopoulos Červenková

 

CACIB Bratislava, 27. 10. 2019

Layton BASIC INSTINCT
V1, CAC, CACIB, BOB, res. BIG

chovateľ: L. Voláriková
majiteľ: RNDr. M.Blažková + D. Stránska

Počet návštev:
© Americký kokeršpaniel klub Slovensko, 2005-2020


Zákaz šírenia obsahu tejto stránky akoukoľvek formou bez predchádzajúceho súhlasu klubu!!!
Za bezplatné poskytnutie webpriestoru ďakujeme firme
ALCONET s. r. o.
webmaster