2 x ŠPECIÁLNA VÝSTAVA - CAC/CAJC,

PROPOZÍCIE

Vážení vystavovatelia,
Z dôvodu COVID-19 a platných nariadení Vám oznamujeme nasledovné opatrenia
počas 2 x Špeciálna výstava AKK – 29.5.2021 v Bratislave – Záhorskej Bystrici.

*  Výstava sa uskutoční bez divákov, bez prístupu verejnosti. Na miesto hromadného podujatia budú vpustené len osoby, ktoré boli dopredu nahlásené organizátorovi.
* Všetci účastníci akcie sú povinní nosiť rúško, alebo inú adekvátnu náhradu na prekrytie horných dýchacích ciest počas celej doby konania akcie.
* Dodržujte rozostupy 2m.
* Nepodávajte si ruky.
* Používajte dezinfekciu.
* Ak sa u kohokoľvek prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia.
* V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii.
* Občerstvenie v réžii klubu bude zabezpečené na vyhradenom mieste počas prestávky medzi   výstavami.
* Katalógy budú len online. Budú zaslané na email, ktorý máte zadaný v prihlasovacom systéme www.onlinedogshows.sk v sobotu ráno.ŠTENIATKA!/PUPPIES!

(aktualizácia: 27. 2. 2020)

Posledná aktualizácia:

23. 5. 2021


Šampióni

 

ÚPRAVA CHOVNÝCH PODMIENOK od 1. 6. 2021, za predpokladu, že sa uskutočnia plánované Špeciálne výstavy:
- v prípade uchovňovania nových jedincov postačujú 2 výstavy – 1 x povinná klubová/špeciálna a 1 x akákoľvek iná pod záštitou SKJ s hodnotením výborný od veku 9 mesiacov, očný atest musí byť doložený, pes musí byť zmeraný a mať spočítané zuby

Do 1.6.2021 platia tieto podmienky:
- pokiaľ uchovnený jedinec nemá aktuálne platný očný atest, môže nakryť/byť nakrytá aj bez atestu (na vlastnú zodpovednosť), majiteľ je povinný dodať chýbajúci atest do 1 mesiaca po ukončení mimoriadnej situácie
- v prípade uchovňovania nových jedincov postačujú 2 akékoľvek výstavy s hodnotením výborný od veku 9 mesiacov, očný atest musí byť doložený, meranie a počítanie zubov sa vykoná dotatočne po ukončení mimoriadnej situácie na základe dohovoru s poradkyňou chovu.

Slovenská kynologická jednota upozorňuje členov SKJ
na  povinnosti vyplývajúce pre  majiteľov a chovateľov psov z vyhlášky 283/2020  MPaRV zo 6. októbra 2020 o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá

Usmernenie SKJ k vyhláške MPaRV SR č. 283/2020 Z.z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá

CACIB Komárom, HU - 3. 10. 2020

Layton YOU SHUT UP I DRIVE
V1, CAC, CACIB, BOB, 3. BIG

chovateľ: L. Voláriková
majiteľ: RNDr. M.Blažková + D. Stránska

 

CACIB Nitra, 20. 9. 2020

Layton YOU SHUT UP I DRIVE
V1, CAC, CACIB, BOB, BIG

chovateľ: L. Voláriková
majiteľ: RNDr. M.Blažková + D. Stránska

CACIB Nitra, 17-18. 9. 2020

Layton BASIC INSTINCT
2 x CAC, 2 x CACIB, 2 x BOB, res. BIG, 3.BIG

chovateľ: L. Voláriková
majiteľ: RNDr. M.Blažková + D. Stránska

Klubová výstava AKK - 8. 8. 2020

Layton YOU SHUT UP I DRIVE - BOB
ANTEIA NERA Teleion - BOS

CACIB Nitra, 17. 7. + 18. 7. 2020

Layton YOU SHUT UP I DRIVE
V1, CAC, CACIB, BOB, res. BIG
V1, CAC, CACIB, BOB, 3. BIG

chovateľ: L. Voláriková
majiteľ: RNDr. M.Blažková + D. Stránska

 

Výbor schválil nové podmienky súťaže PES A SUČKA ROKA,

ktoré platia od 1. 1. 2020

viac info TU


CACIB Nitra, 26. 1. 2020

Layton YOU SHUT UP I DRIVE
V1, CAC, CACIB, BOB, res. BIG

chovateľ: L. Voláriková
majiteľ: RNDr. M.Blažková + D. Stránska

 

 

CACIB Nitra, 25. 1. 2020

CHOOSE YOUR VOICE Vixner
V1, CAC, CACIB, BOB, res. BIG

chovateľ: M. Trnková
majiteľ: M. Trnková

 

CACIB Nitra, 24. 1. 2020

Layton BASIC INSTINCT
V1, CAC, CACIB, BOB, BIG

chovateľ: L. Voláriková
majiteľ: RNDr. M.Blažková + D. Stránska

 

 

CACIB Sofia, BG - 13. 12. 2019

Transylvanian Black Diamond ATHENA
VN1, res. BIS PUPPY

chovateľ: T. Kozma
majiteľ: Dr. A. Hegedušová

 

CACIB Wels, AT - 7. 12. 2019

Ch. Four Seasons HUNIQUE ADONIS AMARON
V1, CAC, CACIB, BOB, 5. BIG

chovateľ: O. Víg
majiteľ: Dr. A. Hegedušová

Počet návštev:
© Americký kokeršpaniel klub Slovensko, 2005-2020


Zákaz šírenia obsahu tejto stránky akoukoľvek formou bez predchádzajúceho súhlasu klubu!!!
Za bezplatné poskytnutie webpriestoru ďakujeme firme
ALCONET s. r. o.
webmaster