Poplatky za služby:

 
ČLEN
NEČLEN
variabilný
symbol
Zápisné pri vstupe do klubu
(V prípade, že prerušíte platenie členského
a opät chcete byť členom klubu, musíte znovu zaplatiť aj zápisné)
5,00 €
-
1

Členské na jeden kalendárny rok
další rodinný príslušník
dôchodca
osoba do 18 rokov
(Členské je splatné vždy k 31. 1. daného roku,
za ktoré je uhrádzané)

20,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
-
2
Odporúčanie na krytie
5,00 €
10,00 €
3
Krytie psom
5,00 €
10,00 €
4
Šteniatka - prihláška na zápis vrhu
3,00 €/šteňa
6,00 €/šteňa
5
Udelenie výnimky výborom klubu
25,00 €
50,00 €
6
Kontrola vrhu
15,00 €
30,00 €
7
Náhrady cestovného
0,25 € / km
0,35 €/km
8
Uchovnenie psa/sučky
10,00 €
20,00 €
9
Inzercia chovateľská
(v spravodaji alebo katalógoch na výstavy poriadané AKK,
ak nie je v propozíciách uvedené inak)

7,00 €/ polovica strany
12,00 €/celá strana
10
Meranie a kontrola chrupu
-
5,00 €
11
Inzercia na webovej stránke - chovný pes-sučka/ 1 rok
-
10,00 €
12
Inzercia na webovej stránke - šteniatka/ 1 vrh/ max. 6 mesiacov
-
10,00 €
13
Poplatok za spracovanie zmluvy s nečlenom
-
10,00 €
14
Vedenie karty chovného jedinca/pes/1rok
-
10,00 €
15
Spravodaj
-
10,00 €
16

 

Číslo účtu: 2001179726/8330 (FIO banka)

IBAN: SK60 8330 0000 0020 01 17 9726

Adresa klubu (pre platby poštovou poukážkou):
Americký kokeršpaniel klub pri SPZ, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava

Prosíme všetkých členov, aby pri platbách vždy uvádzali variabilný symbol, prípadne aj popis platby!

!!! Každú platbu vo vlastnom záujme dokladujte ústrižkom, alebo kópiou poštovej poukážky,
prípadne kópiu príkazu k úhrade. Vyhneme sa tak vzájomným nedorozumeniam.