V súlade s chovateľským a zápisným poriadkom SPZ, SKJ a FCI poskytuje Americký kokeršpaniel klub Slovensko chovateľský servis pre chovateľov a majiteľov amerických kokeršpanielov využívaných v registrovanom chove, ktorí nie sú členmi AKK.
Americký kokeršpaniel klub je v súlade s normami SPZ, SKJ a FCI. Je jediným garantom za regulárny chov plemena americký kokeršpaniel na Slovensku, prostredníctvom SPZ je riadnym členom SKJ.

AKK stanovuje v súlade s Chovateľským a zápisným poriadkom SPZ a SKJ podmienky pre zaradenie amerických kokeršpanielov do chovu a určuje pravidlá pre chov a riadi ho.
Každý
(člen aj nečlen), kto sa zaoberá chovom amerických kokeršpanielov s preukazom o pôvode a má záujem o plemennú dokumentáciu SPZ, musí dodržiavať ustanovenia chovateľského poriadku AKK.

V prípade, že nechcete byť členom AKK, ale máte záujem o registrovaný chov alebo o využitie amerických kokeršpanielov v registrovanom chove, je nutné uzavrieť s AKK zmluvu o poskytovaní chovateľského servisu.

Za služby pre nečlenov si AKK účtuje poplatky podľa schváleného cenníka.

Zmluvu si môžete stiahnuť a vyplniť TU.

 

Kontaktná osoba pre uzatváranie zmlúv a poskytovanie bližších informácií:

Ivona Justová
Medená 24, 811 02 Bratislava
Tel.:
0905313221
e-mail: ivonasweetdevil@gmail.com