Správa ekonómky klubu k 31. 12. 2017

Správa poradkyne chovu k 31. 12. 2017

Zápisnica z výborovej schôdze konanej 9. 2. 2018

Zápisnica z výborovej schôdze konanej 8. 12. 2017

Zápisnica z výborovej schôdze konanej 1. 7. 2017

Zápisnica z členskej schôdze konanej 13. 5. 2017

Správa poradkyne chovu k 31. 12. 2016

Zápisnica z výborovej schôdze konanej 12. 1. 2017

Zápisnica z korešpondenčnej výborovej schôdze konanej v 9-10/2016

Zápisnica z korešpondenčnej výborovej schôdze konanej v 5/2016

Zápisnica z výborovej schôdze konanej 1. 4. 2016

Zápisnica z členskej schôdze konanej 26. 2. 2016

Správa poradkyne chovu k 31.12.2015

Zápisnica z členskej schôdze konanej 12. 4. 2015

Zápisnica z korešpondenčnej výborovej schôdze konanej v 1-2/2015

Zápisnica z korešpondenčnej výborovej schôdze konanej v 8-12/2014

Zápisnica z výborovej schôdze konanej 5. 7. 2014

Zápisnica z výborovej schôdze konanej 19. 1. 2014

Zápisnica z členskej schôdze konanej 19. 1. 2014

Zápisnica z korešpondenčnej výborovej schôdze konanej v 11-12/2013

Zápisnica z výborovej schôdze konanej 16. 8. 2013

Zápisnica z výborovej schôdze konanej 27. 1. 2013

Správa dozornej rady AKK za rok 2012

Zápisnica z členskej schôdze konanej 27. 1. 2013

Zápisnica z korešpondenčnej výborovej schôdze konanej v 12/2012

Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady 31. 10. 2012

Zápisnica z výborovej schôdze konanej 24. 9. 2012

Zápisnica z výborovej schôdze konanej 26. 6. 2012

Zápisnica z korešpondenčnej výborovej schôdze konanej v 6/2012

Zápisnica z korešpondenčnej výborovej schôdze konanej v 5-6/2012

Zápisnica z výborovej schôdze konanej 11. 5. 2012

Zápisnica z korešpondenčnej výborovej schôdze konanej v 4/2012

Zápisnica z korešpondenčnej výborovej schôdze konanej v 2-3/2012

Zápisnica z korešpondenčnej výborovej schôdze konanej v 1-2/2012

Zápisnica z členskej schôdze konanej 8. 1. 2012

Zápisnica z korešpondenčnej výborovej schôdze konanej v decembri 2011

Zápisnica z výborovej schôdze konanej 18. 11. 2011

Zápisnica z korešpondenčnej výborovej schôdze konanej v novembri 2011

Zápisnica z korešpondenčnej výborovej schôdze konanej 4. 8. 2011

Zápisnica z korešpondenčnej výborovej schôdze konanej 24. 3. 2011

Zápisnica z členskej schôdze konanej 15. 1. 2011

Zápisnica z korešpondenčnej výborovej schôdze konanej 2. 12. 2010

Zápisnica z výborovej schôdze konanej 5. 11. 2010

Zápisnica z korešpondenčnej výborovej schôdze konanej 31. 8. 2010

Zápisnica z výborovej schôdze konanej 21. 6. 2010

Správa dozornej rady AKK za rok 2009

Zápisnica z členskej schôdze konanej 14. 5. 2010

Zápisnica z výborovej schôdze konanej 4. 2. 2010

Zápisnica z výborovej schôdze konanej 2. 11. 2009

Zápisnica z mimoriadnej korešpondenčnej výborovej schôdze konanej 14. 5. 2009

Zápisnica z členskej schôdze konanej 8. 5. 2009

Zápisnica z výborovej schôdze konanej 15. 4. 2009

Zápisnica z výborovej schôdze konanej 5. 2. 2009

Zápisnica z korešpondenčnej výborovej schôdze konanej 16.-17. 12. 2008

Zápisnica z výborovej schôdze konanej 14. 10. 2008

Zápisnica z výborovej schôdze konanej 13. 4. 2008

Zápisnica z členskej schôdze konanej 15. 3. 2008

Zápisnica z výborovej schôdze konanej 9. 1. 2008

Zápisnica z výborovej schôdze konanej 23. 10. 2007

Zápisnica z mimoriadnej výborovej schôdze konanej 17. 7. 2007

Zápisnica z výborovej schôdze konanej 16. 4. 2007

Zápisnica z členskej schôdze konanej 18. 3. 2007

Zápisnica z výborovej schôdze konanej 22. 2. 2007

Zápisnica z výborovej schôdze konanej 16. 1. 2007

Zápisnice z výborových schôdzí konaných 27. 9. '06, 2. 10. '06, 23. 10. '06, 21. 11. '06

Zápisnica z členskej schôdze konanej 19. 3. 2006

Zápisnica z výborovej schôdze konanej 1. 2. 2006

Zápisnica z členskej schôdze konanej 12. 12. 2004