AMERICKÝ KOKERŠPANIEL KLUB SR
americkykokerspaniel@centrum.sk

Slovenský polovnícky zväz, kynologické oddelenie, Tel.: 02/52 62 33 55
Štefánikova 10, 811 05 Bratislava, SR


VÝBOR AKK/
Club board members :

predsedkyňa/president
Viera Vítková
Trnávka 163, 930 32 Blatná na Ostrove
Tel.: 0944726191, 00393450826034
e-mail: flymystery@flymystery.sk
podpredsedkyňa/
vicepresident
Ivona Justová
Medená 24, 811 02 Bratislava
Tel.:
0905313221
e-mail: ivonasweetdevil@gmail.com
ekonómka/
economist
Mgr. Janka Romanová
Kpt. Nálepku 34, 059 21 Svit
Tel.: 0905 710 298
e-mail: romanova.janka@gmail.com
poradkyňa chovu/
breeding consultant
Jana Vallová
Hony 5, 031 05 Liptovský Mikuláš
Tel.: 0911 514 480
e-mail: amcock@alconet.sk
organizačný referent - matrikár/
organizing referee - registrar
Mgr. Lucia Solárová
900 54 Jablonové 233
Tel.:
0903954283
e-mail: venustas@venustas.sk

KONTROLÓR/
Controller:

Linda Voláriková
Lesná 8, 900 27 Bernolákovo
Tel.:
0911 01 66 88
e-mail: lindavolarikova@gmail.com

WEBMASTER:

 

Jana Vallová
Hony 5, 031 05 Liptovský Mikuláš
Tel.: 0911 514 480
e-mail: amcock@alconet.sk